Autostrady w Polsce – spis polskich autostrad

Jaka jest definicja autostrady?

Autostradą nazywamy drogę służącą do szybkiego przemieszczania się pojazdów samochodowych, z uwzględnieniem pewnych kryteriów i parametrów. Zawarte są one w ustawie, która dokładnie charakteryzuje warunki, jakie ta musi spełniać. Choć każdy kraj formalnie ustanawia własną definicję autostrady, jej konstytutywne cechy to między innymi oddzielne jezdnie dla dwóch kierunków jazdy, czy brak przecięcia inną drogą, torowiskiem, bądź przejściem dla pieszych. Główną funkcją autostrady jest wygodne i szybkie przemieszczanie się na duże odległości – nie służy ona zatem bezpośrednio przyległemu terenowi (jak standardowe drogi), lecz stanowi ważne arterie komunikacyjne w perspektywie kraju.  

Autostrady w Polsce

W Polsce wyróżniamy jak dotąd 6 autostrad, mających łączną długość ponad 1600 kilometrów. Drogi te są jednak rozbudowywane, a według szacunków, docelowo mają osiągnąć łączną długość 2100 kilometrów. Spośród polskich autostrad trzy są darmowe na całej długości, natomiast pozostałe mają płatne odcinki o łącznej długości blisko 700 kilometrów. Autostrady mają też różnych zarządców: Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad lub koncesjonariuszy. Osobowe pojazdy do 3,5 tony mogą poruszać się na autostradach z prędkością do 140 km/h.

Spis polskich autostrad

Autostrada A4

Jest to najdłuższa autostrada w Polsce, mająca łącznie 672,75 km. Rozpoczyna się ona w Jędrzychowicach, na granicy z Niemcami, a kończy w Korczowej, przy granicy z Ukrainą. Zarządcą drogi jest GDDKiA oraz Stalexport Autostrada Małopolska. Płatny odcinek drogi wynosi łącznie 227 kilometrów.

Autostrada A2 – Autostrada Wolności 

Kolejną co do długości autostradą jest A2, prowadzącą docelowo przez 657 kilometrów, ze Świecka po Kuryki. Obecnie prowadzi ona do Ryczołka za Mińskiem Mazowieckim, co oznacza, iż gotowe są dopiero 502 kilometry. 4 czerwca 2014 roku droga otrzymała nazwę „Autostrada Wolności” na pamiątkę wyborów z 1989 roku. Płatne fragmenty trasy wynoszą łącznie 321,2 kilometry, a jej zarządcami są GDDKiA oraz Autostrada Wielkopolska SA.

Autostrada A1 – Autostrada Bursztynowa

Docelowa długość 584 kilometrów plasuję ją na 3 miejscu w kilometrażu polskich autostrad. Autostrada, zwana Bursztynową Finalnie ma ona łączyć Rusocin z Gorzyczkami. W użytku są jednak dopiero 503 kilometry, a droga obecnie łączy Trójmiasto z Grudziądzem, Toruniem i Łodzią, Częstochowę z Gliwicami oraz granicą z Czechami w Gorzyczkach. Swoją nazwę wywodzi ona z faktu, iż przebieg autostrady jest w dużej części analogiczny do przebiegu dawnego handlowego szlaku bursztynowego. 150 kilometrowy odcinek drogi jest płatny.

Autostrada A18

Docelowo droga ta ma mieć 76,8 km i prowadzić z Olszyny do Krzyżowej. Obecnie wybudowano w całości 5 kilometrów drogi oraz 70 kilometrów jezdni północnej. Do 2023 roku autostrada ma być ukończona, jednak obecnie na czas przebudowy, korzysta się wciąż z drogi krajowej nr 18. Autostrada ma być bezpłatna na całej długości. 

Autostrada A6

Jej docelowa długość to 29,2 kilometry. Autostrada jest przedłużeniem niemieckiej autostrady A11 i tworzy bezpośrednie połączenie między Szczecinem a Berlinem. A6 jest w całości bezpłatna, a jej zarządcą jest GDDKiA.

Autostrada A8

Jest to autostradowa obwodnica Wrocławia. Ma 22,4 km i łączy dzielnice Wrocław Południe z Wrocławiem Psie Pole. Trasa jest w całości bezpłatna. 

One thought on “Autostrady w Polsce – spis polskich autostrad

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *