Ile jest kontynentów na Ziemi? Spis i mapa kontynentów

Ile jest kontynentów na Ziemi?

Czym jest kontynent?

Określenie „kontynent” najczęściej kojarzymy wizualnie z ogromnymi obszarami na mapie świata. Dokładna definicja tego, czym jest kontynent, zależy od dziedziny nauki, przez którą na to zagadnienie spojrzymy. W skrócie, można określić je jako gigantyczne obszary lądu otoczone wodami, oddzielone od siebie wąskimi przesmykami, obejmujące lądową część cokołu kontynentalnego, wraz z przybrzeżnymi wyspami. Choć geografia fizyczna, geotektonika i geomorfologia szczegółowo zgłębiają aspekty tego zagadnienia, my przyjrzymy się po prostu temu, co widzimy na mapie.

Eurazja

Ten największy kontynent jest domem dla blisko 71% populacji całego świata! Jego powierzchnia wynosi 55 mln km2, jednak umownie Eurazja dzieli się na dwa subkontynenty: Europę i Azję. Tutaj też znajduje się najwyższy punkt na całym świecie: Mount Everest.

Afryka

Drugim co do wielkości kontynentem jest Afryka (30,4 mln km²). Przechodzą przez nią południk 0°, obydwa zwrotniki i równik. W Afryce mieszka ponad miliard osób, jednak mimo to, jest to najsłabiej zurbanizowany kontynent. Powodem tego jest między innymi niesprzyjający klimat, niebezpieczne choroby, a także niestabilna sytuacja polityczna w wielu regionach kontynentu. 

Ameryka Północna

Trzecim, co do wielkości kontynentem jest Ameryka Północna (24 230 000 km²), a zalicza się do niej także tzw. Amerykę Środkową. Częścią kontynentu jest też największa na świecie wyspa – Grenlandia. Amerykę Północną zamieszkuje aż 579 milionów osób, mieszkających w 22 państwach. To jednak w trzech największych z nich, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku, mieszka znakomita większość obywateli. 

Ameryka Południowa

Powierzchnia 17,8 milionów km² plasuje ją na czwartym miejscu wśród największych kontynentów. W Ameryce Południowej leży 13 państw. Największym z nich jest Brazylia, której ludność i powierzchnia stanowią połowę ludności i powierzchni całego kontynentu.

Antarktyda

Ten piąty co do wielkości kontynent bez wątpienia jest też jednym z najciekawszych – nie jest zamieszkany przez człowieka i nie ma tam żadnego państwa. Wynika to z pewnością z ekstremalnych warunków klimatycznych, w wyniku których kontynent w 98% pokryty jest polarną czapą lodową. Funkcjonują tam jednak stacje badawcze, w tym także jedna Polska, a na mocy międzynarodowych regulacji, prowadzone są tam badania naukowe.

Australia

Australia jest najmniejszym kontynentem na świecie. Jego powierzchnia ma 7,7 mln km² – jest zatem mniejsza nawet od kilku państw. Długotrwała izolacja geograficzna kontynentu sprawiła, że 75% roślin tego obszaru to endemity, czyli nie występują w naturze nigdzie poza ich naturalnym domem.

Części Świata

Warto pamiętać, że kontynenty i części świata, choć często ze sobą utożsamiane, nie są tym samym. Części świata są bowiem oddzielnym podziałem lądowej powierzchni kuli ziemskiej i w umowny sposób obejmują wyspy, kontynenty i nienależące do nich obszary. Według tego kryterium wyróżniamy: Afrykę, Amerykę, Antarktydę, Australię i Oceanię, Azję i Europę.

One thought on “Ile jest kontynentów na Ziemi? Spis i mapa kontynentów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *