certyfikat telc

Jak uzyskać certyfikat TELC? Jak wygląda egzamin?

Jeśli komuś zależy na tym, aby potwierdzić swoje umiejętności lingwistyczne, to warto pomyśleć o przystąpieniu do egzaminu TELC. Warto od razu zaznaczyć, że certyfikat TELC jest honorowany na terenie całej Unii Europejskiej. Potencjalny pracodawca nie będzie miał żadnych wątpliwości odnośnie do tego, czy kandydat na dane stanowisko pracy ma odpowiednie kwalifikacje. TELC jest organizacją z wieloletnią tradycją, zajmuje się od lat przyznawaniem certyfikatów językowych. Można przystąpić do egzaminu na dowolnym poziomie zaawansowania w kilku językach.

Dlaczego warto zdać egzamin TELC?

Certyfikat TELC, czyli The European Language Certificates służy do sklasyfikowania stopnia znajomości poszczególnych języków obcych. Jeśli ktoś uczy się języka innego niż ojczysty hobbystycznie, aby po prostu móc się bezproblemowo porozumiewać z cudzoziemcami, to nie potrzebuje żadnego potwierdzenia swoich umiejętności. Inaczej wygląda to jednak w przypadku osób chcących znaleźć pracę za granicą lub zmienić stanowisko na wyższe, lepiej płatne. Bardzo przydatne staje się uzyskanie certyfikatu TELC, który potwierdza nabyte umiejętności lingwistyczne. Będzie to ogromny atut w CV. Kandydat mogący pochwalić się certyfikatem TELC staje się bardziej atrakcyjny w oczach potencjalnego pracodawcy. Jest to oficjalny dokument uznawany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 

Przystąpienie do egzaminu TELC można polecić wszystkim osobom, które pragną rozwijać się za granicą, piąć po szczeblach kariery. Jest to zdecydowanie ważniejszy dokument niż zwykły certyfikat ukończenia kursu językowego. Mając zdany egzamin TELC, możliwe staje się nawet ubieganie się o stanowisko urzędnicze w instytucjach zagranicznych. Kolejną zaletą będzie brak konieczności przystępowania do egzaminu z języka nowożytnego w przypadku egzaminów doktorskich. Jeśli ktoś planuje wstąpić do służby cywilnej, zostać przewodnikiem turystycznym lub pilotem wycieczek, to również powinien pomyśleć o przystąpieniu do egzaminu TELC. Mając The European Language Certificates, nie trzeba zdawać egzaminów językowych na studiach pierwszego stopnia, to samo dotyczy lektoratu.

W jaki sposób uzyskać certyfikat TELC? Co jest wymagane? 

W celu uzyskania certyfikatu językowego TELC konieczne staje się przystąpienie do egzaminu i uzyskanie pozytywnego wyniku. Obecnie na terenie Polski znajduje się wiele ośrodków, które umożliwiają jego zdanie. Egzaminy TELC mogą dotyczyć różnych języków:

  • angielskiego,
  • niemieckiego
  • czeskiego,
  • francuskiego,
  • holenderskiego,
  • hiszpańskiego,
  • portugalskiego,
  • rosyjskiego,
  • tureckiego,
  • włoskiego.

W zależności od nabytych umiejętności można uzyskać certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie podstawowym lub zaawansowanym. W przypadku języka angielskiego i niemieckiego możliwe jest nawet otrzymanie certyfikatu wskazującego na umiejętności lingwistyczne na poziomie biegłym. Każdy egzamin ma identyczną strukturę (bez znaczenia jest zdawany język). 

Jeśli ktoś chce się przygotować do egzaminu TELC, to może skorzystać z testów modelowych. Na ich podstawie możliwe jest zobaczenie, czego dokładnie się wymaga, jak wygląda struktura egzaminu. Test składa się z części pisemnej i ustnej. Pierwszą sprawdza się komputerowo, a zajmuje się tym centralne biuro egzaminacyjne z siedzibą we Frankfurcie. Warto od razu zaznaczyć, że nie odpowiada za to wyłącznie jeden egzaminator. Testy są oceniane dwustopniowo. Z kolei część ustna podlega weryfikacji przez egzaminatorów wyszkolonych w Polsce przez partnerów TELC, mających odpowiednią licencję. W certyfikacie TELC znajduje się ocena uzyskana z egzaminu. Jeśli jednak kogoś ona nie satysfakcjonuje, to może ponownie przystąpić do testu w celu jej poprawienia. Przy niezdanym egzaminie nie ma problemu z tym, aby spróbować przy kolejnym podejściu. Trzeba będzie jednak ponieść całkowity koszt egzaminu poprawkowego.

Na czym polega TELC egzamin?

Jeśli ktoś przystąpił już kiedyś do egzaminu TELC, to może spodziewać się tego, że kolejny będzie wyglądać identycznie, wszystkie testy mają dokładnie taką samą strukturę. Nie różnią się nawet ilością ćwiczeń. W części pisemnej egzaminatorzy sprawdzają umiejętności z zakresu czytania i słuchania ze zrozumieniem. Oceniane są zdolności pisania w języku obcym, znajomość gramatyki. W części ustnej znajdują się tylko trzy zadania, ale warto wiedzieć, że zdaje się je w parach. Wymaga to wobec tego współpracowania z drugą egzaminowaną osobą, aby uzyskać pozytywny wynik. Można spodziewać się tego, że zadania na egzaminie TELC będą dotyczyć rozmaitych sytuacji spotykanych w dniu codziennym. Sprawdza się przykładowo, jak ktoś poradzi sobie podczas prowadzonej rozmowy na lotnisku, rezerwowania miejsca noclegowego, pisania listu do instytucji lub osoby prywatnej. Na część gramatyczną składają się z zadania polegające na uzupełnianiu tekstu brakującymi wyrazami.

Co warto wiedzieć na temat egzaminu TELC?

Część pisemna egzaminu TELC zajmuje 115 minut, z czego na słuchanie poświęca się 25 minut, w przypadku czytania jest to aż 60 minut. Na napisanie przeznacza się 30 minut. Z kolei część ustna zajmuje zaledwie kwadrans. Warto jednak zaznaczyć, że uczestnik otrzymuje 20 minut na przygotowanie. Możliwe jest odbycie egzaminu z części pisemnej i ustnej tego samego dnia lub w innych terminach. Zapisać można się w dowolnym momencie trwania roku kalendarzowego. Jest wiele sposobów na przygotowanie się do egzaminu TELC. Najlepszym rozwiązaniem będzie odwiedzenie strony internetowej organizacji. Znajduje się tam wykaz podręczników kierunkowych, są też przykładowe testy próbne i kursy przygotowawcze. W dniu egzaminu należy mieć ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem, ołówek, temperówkę i gumkę do mazania. Na wynik trzeba czekać kilka tygodni, mniej więcej sześć. Jeśli będzie on pozytywny, to konieczne stanie się odebranie certyfikatu osobiście w centrum egzaminacyjnym.

Partnerem artykułu jest kire.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *