Dziecko z zespołem Aspergera – czy może liczyć na jakieś udogodnienia w nauce czy podczas egzaminów?

Dla każdego rodzica podejrzenie, że dziecko może mieć spektrum autyzmu jest trudne do zaakceptowania. Obawiają się oni jak będzie wyglądać dalsze życie, edukacja, ale też boją się tego, co do tej pory nie było im znane. Na szczęście coraz więcej mówi się o specjalnych potrzebach takich osób. W dzisiejszym wpisie dowiecie się, że dziecko z zespołem Aspergera może liczyć na jakieś udogodnienia w nauce czy podczas egzaminów.

Orzeczenie o niepełnosprawności – jak się o nie starać?

Po diagnozie rodzice mogą uzyskać dla dziecka orzeczenie o niepełnosprawności. Dzięki niemu można uzyskać ulgi. Na początku trzeba przygotować właściwe dokumenty, które składa się w Powiatowym lub Miejskim Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Trzeba złożyć wniosek o wydanie orzeczenia. Druki dostępne są na stronach internetowych Zespołu Orzekającego oraz w ich stacjonarnej siedzibie. Muszą wypełnić je opiekunowie formalni dziecka. Potrzebne jest też zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez lekarza psychiatrę, ale pamiętajcie, że ważne jest tylko i wyłącznie przez 30 dni od daty wystawienia. Do tego należy jeszcze dołączyć opinie lekarskie czy też wyniki badań, które potwierdzają diagnozę. Do tego przydadzą się kopie dokumentów diagnostycznych, tzn. wywiadu rozwojowego oraz kart wypełnianych w trakcie obserwacji diagnostycznych. Następnie rodzice wraz z dzieckiem zostaną wezwani na komisję lekarską. Pamiętajcie, że zdobywając dla dziecka orzeczenie o niepełnosprawności, możecie uzyskać dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu edukacji i rehabilitacji, ale też istnieje możliwość skorzystania z ulg w komunikacji, ulg podatkowych, a także dofinansowania udziału w turnusach rehabilitacyjnych. A przy tym rodzic ma możliwość przedłużyć o 3 lata urlop wychowawczy.

Czy dziecko z zespołem Aspergera może chodzić do szkoły specjalnej?

Oczywiście, że tak, ale rodzice muszą uzyskać zgodę, by zostało przyjęte do placówki specjalnej, a dokładnie jest to orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zawiera ono zalecenia dotyczące wsparcia, jakie ma dziecku zapewnić przedszkole czy szkoła. Wydawane jest przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Również w tym przypadku należy przygotować odpowiednie dokumenty. Pierwszym z nich jest wniosek, który dostępny jest na stronie poradni czy też w stacjonarnej placówce. Trzeba też dołączyć zaświadczenie od lekarza, które potwierdza zespół Aspergera. Przyda się też opinia logopedy czy też innych specjalistów jeżeli takowi z dzieckiem pracują. Orzeczenie wydawane jest na rok, okres nauki w szkole lub na etap edukacyjny. Znajdują się w nim informacje dotyczące nie tylko diagnozy, ale też zaleceń dotyczących szkoły, choć ostateczną decyzję o wyborze placówki edukacyjnej podejmują opiekunowie. Orzeczenie zawiera też zalecane formy terapii czy rehabilitacji, a także sposoby realizacji specjalnych potrzeb edukacyjnych.

Czas trwania egzaminu ósmoklasisty z zespołem Aspergera

Dziecko z zespołem Aspergera może liczyć na dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty. Rodzice otrzymają na piśmie możliwe sposoby dostosowania dla dzieci ze spektrum autyzmu. W tym przypadku uczniowie mogą korzystać z dostosowanych do nich urządzeń technicznych, a także płyt CD wykorzystywanych w czasie egzaminu z języka nowożytnego. Do tego czas trwania egzaminu ósmoklasisty może zostać przedłużony o nie więcej niż 60 minut z języka polskiego, o nie więcej niż 50 minut z matematyki, zaś z języka obcego nowożytnego – o maksymalnie 45 minut.

Na jakie udogodnienia może liczyć dziecko podczas egzaminu ósmoklasisty?

Poza przedłużeniem czasu w konkretnych sytuacjach nie tylko czas egzaminu ósmoklasisty zostanie wydłużony, lecz także uczeń może korzystać z pomocy nauczyciela wspomagającego przy odczytywaniu poleceń i tekstów oraz przy zapisywaniu odpowiedzi. Nauczyciel wspomagający może też zaznaczać odpowiedzi do zadań zamkniętych w arkuszu egzaminacyjnym. Podczas odtwarzania nagrań z płyt, przerwy mogą zostać wydłużone. Miejsce egzaminu musi być dostosowane do dysfunkcji ucznia. A na sali może znajdować się osoba, która potrafi nawiązać odpowiedni kontakt ze zdającym. Tutaj musicie wiedzieć, że ta osoba może być członkiem zespołu nadzorującego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *